مهندس یوسف مهری

@admin مدرس این دوره است.

شماره تلفن مدرس:
●●●●●●●●●09(پس از خرید دوره نمایش داده می شود.)

3,500,000 تومان

 • دوره تحلیل بنیادی ۲

  جلسات دوره

  10 جلسه جلسه (زمان کل دوره: 15 ساعت )
  • 1

   جلسه اول

   نمایش غیر رایگان 2 ساعت
  • 2

   جلسه دوم

   نمایش غیر رایگان 2 ساعت
  • 3

   جلسه سوم

   نمایش غیر رایگان 2ساعت
  • 4

   جلسه چهارم

   نمایش غیر رایگان 2ساعت
  • 5

   جلسه پنجم

   نمایش غیر رایگان 2ساعت
  • 6

   جلسه ششم

   نمایش غیر رایگان 2 ساعت
  • 7

   جلسه هفتم

   نمایش غیر رایگان 2ساعت
  • 8

   جلسه هشتم

   نمایش غیر رایگان 2 ساعت
  • 9

   جلسه نهم

   نمایش غیر رایگان 2 ساعت
  • 10

   جلسه دهم

   نمایش غیر رایگان 2 ساعت
  0
  افزودن به سبد خرید