به وبینار رایگان استراتژی خوش آمدید.

برای پخش بهتر یکبار ویدیو را پلی کنید و سپس متوقف کنید و مجدد بعد از گذشت چنذ ثانیه آن را پخش کنید.

۹۶۰

دانشجوی حضوری و آنلاین

۲۲ عضو

در تیم تحلیل

Group 11

۱۰

دوره کاربردی

Group 10

۱۰۰

ساعت آموزش های جامع