کچاد و کجا بخریم؟

در این ویدیو یک دقیقه ای بهت گفتم که تحت چه شرایطی و کجا این سهم مناسب برای خرید هستش

صفحه اینستاگرام ما

0